BTC Meter App

powrót

BTC Meter App

Aplikacja BTC Meter App umożliwia zastąpienie klasycznych list odczytów czy nieporęcznych urządzeń PDA nowoczesnymi smartfonami albo tabletami z systemem Android. Bezpośrednie połączenie urządzenia z IS-U backend następuje przez web service. Natychmiast po uzyskaniu połączenia internetowego rozpoczyna się synchronizacja danych pomiarowych z backend i załadowanie nowych zleceń.

Projektując tę inteligentną aplikację, BTC połączyło swoją wiedzę o procesach branży energetycznej i rozwoju rozwiązań mobilnych z kompetencjami z zakresu tworzenia produktów i rozwiązań informatycznych. Z myślą o przedsiębiorstwach energetycznych stworzyliśmy rozwiązanie, które unowocześnia pracę, ułatwia przepływ danych, ogranicza problem błędu ludzkiego i realnie skraca czas pracy inkasentów, a tym samym pozwala czerpać większe zyski z prowadzonej działalności.

Obszar zastosowania

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują książki odczytowe lub PDA.

Funkcjonalności

 • Ładowanie list odczytów specyficznych dla inkasenta – w tym danych adresowych, odbiorców, stanów liczników i liczydeł – na urządzenie końcowe z systemem Android
 • Przenoszenie list odczytowych
 • Prezentacja danych adresowych, odbiorców, liczników
 • Przejście z listy odczytów do wyświetlania mapy na urządzeniu końcowym (połączenie z funkcją mapy)
 • Prezentacja kolejności odczytów na mapie
 • Bezpośrednie zastosowanie własnej funkcji nawigacji smartfonu z aktualnej lokalizacji do lokalizacji licznika (bez podawania adresu)
 • Opracowywanie danych liczników oraz instrukcji odczytów
 • Wyszukiwanie i wyświetlanie zleceń według statusu opracowania
 • Skaner kodów kreskowych (umożliwia wyświetlanie wszystkich zleceń dotyczących danego licznika)
 • Nawigacja GPS
 • Pobieranie nowych zleceń po każdorazowym wykryciu połączenia z Internetem (WLAN, UMTS, hotspot itd.)
 • Funkcjonalności własne smartfonu lub tabletu z systemem Android, czyli telefon, aparat fotograficzny, mapy, nawigacja i wiele innych, poszerzają funkcje aplikacji, dzięki czemu pozwalają na szybkie i dokładne dokonywanie odczytów oraz usprawniają komunikację

Zalety

 • Łatwa, intuicyjna obsługa
 • Praca możliwa zarówno w trybie online, jak i offline
 • Zastąpienie list odczytów lub urządzeń PDA przez smartfony
 • Bezpieczne logowanie użytkownika
 • Uwierzytelnianie i wykorzystanie certyfikatów podczas dostępu do web service
 • Optymalizacja i poszerzenie zakresu pracy programu dzięki wbudowanym funkcjonalnościom smartfonu lub tabletu

Kontakt

Siedziba Poznań BTC Software Systems Sp. z o.o.