Zarząd

Paweł Dekiert (Członek Zarządu) 
Absolwent Matematyki na Uniwersytecie Zielonogórskim
oraz Informatyki na Fachhochschule Gießen-Friedberg.
Pracę w BTC rozpoczął w 2009 roku jako programista ABAP.
Od 2013 roku już jako kierownik odpowiadał w firmie za obszar rozwiązań SAP. Do jego obowiązków należało zarządzanie projektami, rozwój nowych produktów oraz koordynacja współpracy z zagranicznymi spółkami BTC AG. Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu
i jest Członkiem Zarządu.
Piotr Haglauer (Członek Zarządu)
Absolwent Wydziału Fizyki Zakładu Fizyki Komputerowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od pierwszych lat pracy zawodowej związany jest z wytwa-
rzaniem oprogramowania. Od 1999 roku zatrudniony w BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. (poprzednio ZTS), pracował jako programista, projektant i architekt aplikacji.
Od 2007 kieruje Działem Rozwoju Software’u będąc odpowiedzialny za budowanie i zarządzanie zespołami programistów oraz pozyskiwanie zleceń i jakość realizowa-
nych projektów. Od 2015 bierze udział w budowie i realizacji strategii firmy.