Business
Technology
Consulting Sp. z o.o.

BTC Business Technology Consulting to wiodący dostawca usług konsultingowych i integratorskich w dziedzinie IT. Na co dzień łączymy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką z pasją tworzenia zaawansowanych, lecz przyjaznych człowiekowi technologii IT.

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że zespoły BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. oraz PSI Polska Sp. z o.o. łączą siły. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2018r. pomiędzy BTC Business Technology Consulting AG oraz PSI Software AG, PSI przejmuje od dnia 01.01.2019 aktywa BTC AG związane z systemem do zarządzania sieciami elektroenergetycznymi PRINS®.

Częścią transakcji jest również przejęcie w Polsce od 01.04.2019 zespołu zajmującego się rozwojem software-u, projektami PRINS-a i projektami Smart Grid.

Po przejęciu naszych zespołów, PSI będzie dysponować w Europie Środkowej zespołem 800 specjalistów w zakresie systemów zarządzania przesyłem i dystrybucją energii. Przekłada się to na bezpieczeństwo inwestycji klientów, a także umożliwia dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań opracowywanych we współpracy z naszymi klientami na całym świecie.

Pragniemy zapewnić, że powyższe zmiany nie powodują konieczności żadnych prac po Państwa stronie związanych z przeniesieniem zobowiązań lub podpisaniem dodatkowych umów cywilno-prawnych. Zarówno PSI Polska, jak i BTC Polska zapewniają bezwzględną kontynuację realizowanych projektów, jak również wsparcie dla wszystkich dotychczasowych klientów.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Zarządem (Piotr Haglauer, Mariusz Klimek, Leszek Namysłowski).