BTC Maintenance Management

Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie. Obsługa wszystkich procesów utrzymania ruchu i prac serwisowych.

BTC Maintenance Management for Energy to nowoczesny system IT, ukierunkowany na zarządzanie i usprawnienie utrzymania ruchu aktywów rozproszonych geograficznie. System optymalizuje wydajność dysponowania zasobami i znacząco wspiera realizację zadań przez pracowników terenowych.

W przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii (także gazu, wody i innych mediów), w przeciwieństwie do firm dysponujących aktywami skupionymi w jednej lokalizacji lub dającymi się przetransportować do jednego warsztatu, aktywa są rozproszone geograficznie. Stanowi to duże wyzwanie dla uczestników procesu zarządzania zasobami – podobnie jak obowiązek prowadzenia kompletnej i zgodnej z przepisami dokumentacji prac serwisowych, wykonywanych zarówno na sieci, jak i na przyłączonych instalacjach. BTC Maintenance Management for Energy to rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie aktywami rozproszonymi, zgodnie z wymaganiami technologiczno-prawnymi i najlepszymi praktykami biznesowymi. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności BMM aktywnie wspomaga dział utrzymania ruchu, a pracownikom serwisu ułatwia bieżące planowanie, śledzenie, realizowanie i analizowanie prac.

Funkcjonalności

 • Dokumentacja i analiza wszystkich obiektów i działań utrzymania ruchu:
  • awarie w podziale na aktywa, okresy i inne kryteria;
 • Planowanie i dysponowanie zasobami:
  • personel (w oparciu o macierz kwalifikacji),
  • urządzenia pomiarowe i środki operacyjne,
  • części zamienne.
 • Centralne zarządzanie awariami:
  • od rejestracji zgłoszenia, poprzez bieżące opracowywanie, aż do przygotowania dokumentacji.
 • Interfejsy do innych systemów w przedsiębiorstwie:
  • GIS – wizualizacja lokalizacji aktywów i rejestracja danych GPS dla aktywów bez danych adresowych,
  • finanse i księgowość,
  • gospodarka materiałowa,
  • inne.
 • Dokumentacja urządzeń: dane podstawowe urządzeń, powiązanie z dokumentami, danymi technicznymi i pomiarowymi oraz współrzędnymi GPS.
 • Struktura komponentów i śledzenie części zamiennych: odzwierciedlenie wewnętrznej budowy urządzenia/instalacji, dokumentowanie montażu i demontażu komponentów i części zamiennych.
 • Zgłoszenia serwisowe: rejestracja zgłoszeń w formie ticketów, zarządzanie nimi oraz dokumentacja wszystkich wykonanych działań.
 • Zarządzanie zleceniami: rejestracja i śledzenie zleceń serwisowych, wstępne planowanie potrzebnych zasobów (pracownicy serwisu, części, materiały).
 • Planowanie pracy (dysponowanie): przyporządkowanie do zleceń pracowników i innych zasobów oraz usług zewnętrznych w określonym czasie i w najbliższym możliwym terminie.
 • Lista zleceń serwisanta: przegląd przydzielonych zadań i zleceń dla każdego serwisanta w cyklu tygodniowym.
 • Potwierdzenie: rejestracja potwierdzenia realizacji zlecenia przez serwisanta, wykaz czasu pracy i wykorzystanych zasobów (części, materiały) z odręcznymi podpisami serwisanta i Klienta.
 • Lista kontrolna: check-lista do potwierdzenia zlecenia, dowolna konfiguracja pozycji, gotowe podpowiedzi do wypełnienia listy.
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu: definiowanie i śledzenie cyklicznych terminów przeglądów, bazujących na przepisach utrzymania ruchu.
 • Mobilna realizacja zleceń: obsługa zleceń na urządzeniach mobilnych z możliwością pracy w trybie offline.
 • Generator raportów: elastyczny mechanizm tworzenia indywidualnych raportów, z możliwością zapisania, wysłania i eksportu do pliku Excel.
 • Zarządzanie kontaktami: zarządzanie danymi osobowymi i adresowymi (klientów, dostawców i pracowników), które zostają powiązane ze zgłoszeniami i zleceniami oraz zapisane w postaci kontaktów. Integracja z centralą telefoniczną.

 

Główne korzyści
 • Pełna kontrola i optymalizacja procesów.
  Poprzez ciągłą analizę stanu technicznego i zautomatyzowaną rejestrację danych eksploatacyjnych BMM wspiera najważniejsze strategie utrzymania ruchu: predykcyjną, prewencyjną i reakcyjną oraz strategię konserwacji zależnej od stanu technicznego.
 • Mobilna aplikacja dla pracowników terenowych.
  BMM umożliwia tworzenie list kontrolnych do systematycznego opracowywania i potwierdzania operacji roboczych, bezpośrednie wysyłanie potwierdzeń (upload do systemu) i przesyłanie ważnych dokumentów (np. planów, zdjęć) wraz ze zleceniem na urządzenie przenośne.
 • Internetowy serwis przyłączeniowy.
  BMM pozwala na łatwe zaimplementowanie do wewnętrznego systemu prostego w obsłudze interfejsu klientów końcowych, gdzie są zbierane i zarządzane dane przyłączeniowe, dzięki czemu redukuje koszty administracyjne i koszty prowadzenia sprzedaży.
  Patrz też:

   

    


           Osoba kontaktowa: Anna Błażejczak

           tel.: +48 730 17 00 10  BTC Maintenance Management for Energy
  PDF
  BTC Maintenance Management for Energy
  PDF