BTC Maintenance Management

Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie. Obsługa wszystkich procesów utrzymania ruchu i prac serwisowych.

 BTC Maintenance Management for Industry - innowacyjny system IT dla działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

BTC Maintenance Management to nowoczesny system IT do efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o praktyczne doświadczenie specjalistów branżowych, dzięki czemu jest w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych. Narzędzie pozwala na szybką, sprawną i operatywną obsługę procesów produkcyjnych przez służby utrzymania ruchu. Podstawowym celem utrzymania ruchu w przemyśle jest zapewnienie jak najwyższej dostępności linii produkcyjnych. Każda awaria jednego elementu ciągu technologicznego może prowadzić do niepożądanego zatrzymania całej produkcji. Aby jak najszybciej wykrywać i usuwać usterki oraz zapewnić płynność produkcji, warto wdrożyć BTC Maintenance Management for Industry – sprawdzone rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na aktywnym rozwoju i udoskonaleniu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Funkcjonalności

 • Dokumentacja i analiza wszystkich obiektów i działań utrzymania ruchu:
  • Awarie w podziale na aktywa, okresy i inne kryteria,
  • Wskaźniki istotne dla utrzymania ruchu (MTBF, MTTR, dostępności, podziału kosztów),
  • Rejestracja wszystkich ważnych dla przedsiębiorstwa danych podstawowych dotyczących aktywów.
 • Planowanie i dysponowanie zasobami:
  • Personel (w oparciu o macierz kwalifikacji),
  • Urządzenia pomiarowe i środki operacyjne,
  • Części zamienne.
 • Centralne zarządzanie awariami:
  • Od rejestracji zgłoszenia, poprzez bieżące opracowywanie, aż do dokumentacji.
 • Interfejsy do innych systemów w przedsiębiorstwie:
  • Finanse i księgowość,
  • Gospodarka materiałowa,
  • Systemy sterowania i nadzoru,
  • Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami,
  • Inne.
 • Dokumentacja urządzeń: dane podstawowe urządzeń, powiązanie z dokumentami, danymi technicznymi i pomiarowymi oraz współrzędnymi GPS.
 • Struktura komponentów i śledzenie części zamiennych: odzwierciedlenie wewnętrznej budowy urządzenia/instalacji, dokumentowanie montażu i demontażu komponentów i części zamiennych.
 • Zgłoszenia serwisowe: rejestracja zgłoszeń w formie ticketów, zarządzanie nimi oraz dokumentacja wszystkich wykonanych działań.
 • Zarządzanie zleceniami: rejestracja i śledzenie zleceń serwisowych, wstępne planowanie potrzebnych zasobów (pracownicy serwisu, części, materiały).
 • Planowanie pracy (dysponowanie): przyporządkowanie do zleceń pracowników i innych zasobów oraz usług zewnętrznych w określonym czasie i w najbliższym możliwym terminie.
 • Lista zleceń serwisanta: przegląd przydzielonych zadań i zleceń dla każdego serwisanta w cyklu tygodniowym.
 • Potwierdzenie: rejestracja potwierdzenia realizacji zlecenia przez serwisanta, wykaz czasu pracy i wykorzystanych zasobów (części, materiały) z odręcznymi podpisami serwisanta i Klienta.
 • Lista kontrolna: check-lista do potwierdzenia zlecenia, dowolna konfiguracja pozycji, gotowe podpowiedzi do wypełnienia listy.
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu: definiowanie i śledzenie cyklicznych terminów przeglądów, bazujących na przepisach utrzymania ruchu.
 • Mobilna realizacja zleceń: obsługa zleceń na urządzeniach mobilnych z możliwością pracy w trybie offline.
 • Generator raportów: elastyczny mechanizm tworzenia indywidualnych raportów, z możliwością zapisania, wysłania i eksportu do pliku Excel.
 • Zarządzanie kontaktami: zarządzanie danymi osobowymi i adresowymi (klientów, dostawców i pracowników), które zostają powiązane ze zgłoszeniami i zleceniami oraz zapisane w postaci kontaktów. Integracja z centralą telefoniczną.

Główne korzyści
 • Pełna kontrola.
  Poprzez ciągłą analizę stanu technicznego i zautomatyzowaną rejestrację danych eksploatacyjnych BMM wspiera najważniejsze strategie utrzymania ruchu: predykcyjną, prewencyjną i reakcyjną oraz strategię konserwacji zależnej od stanu technicznego.
 • Szybka implementacja.
  Dzięki wstępnie zdefiniowanym kategoriom obiektów i komponentów BMM jest natychmiast gotowy do uruchomienia.
 • Intuicyjna obsługa.
  Prosta nawigacja pomiędzy obiektami i powiązanymi z nimi zleceniami i zgłoszeniami znacząco ułatwia zarządzanie systemem.
 • Automatyzacja pracy.
  BMM to system w pełni ekonomiczny, zapewniający niski nakład pracy administracyjnej przy jednoczesnym należytym udokumentowaniu wszystkich operacji.
 • Wsparcie decyzyjne.
  Dostępne w systemie BMM macierze krytyczności wizualizują kluczowe dla przedsiębiorstwa urządzenia i umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji podczas ustalania hierarchii działań.
 • Większe bezpieczeństwo.
  System BMM prowadzi regularny dozór okresów gwarancji poszczególnych urządzeń linii produkcyjnej, co pozwala na optymalne wykorzystanie gwarancji ich producenta.


   

Patrz też:

 

  


         Osoba kontaktowa: Anna Błażejczak

         tel.: +48 730 17 00 10BTC Maintenance Management for Industry

PDF

BTC Maintenance Management for Industry

PDF