BTC Maintenance Management

Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie. Obsługa wszystkich procesów utrzymania ruchu i prac serwisowych.

BTC Maintenance Management for Industry

 BTC Maintenance Management for Industry - innowacyjny system IT dla działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

BTC Maintenance Management to nowoczesny system IT do efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o praktyczne doświadczenie specjalistów branżowych, dzięki czemu jest w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych. Narzędzie pozwala na szybką, sprawną i operatywną obsługę procesów produkcyjnych przez służby utrzymania ruchu. Podstawowym celem utrzymania ruchu w przemyśle jest zapewnienie jak najwyższej dostępności linii produkcyjnych. Każda awaria jednego elementu ciągu technologicznego może prowadzić do niepożądanego zatrzymania całej produkcji. Aby jak najszybciej wykrywać i usuwać usterki oraz zapewnić płynność produkcji, warto wdrożyć BTC Maintenance Management for Industry – sprawdzone rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na aktywnym rozwoju i udoskonaleniu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Funkcjonalności

 • Dokumentacja i analiza wszystkich obiektów i działań utrzymania ruchu:
  • Awarie w podziale na aktywa, okresy i inne kryteria,
  • Wskaźniki istotne dla utrzymania ruchu (MTBF, MTTR, dostępności, podziału kosztów),
  • Rejestracja wszystkich ważnych dla przedsiębiorstwa danych podstawowych dotyczących aktywów.
 • Planowanie i dysponowanie zasobami:
  • Personel (w oparciu o macierz kwalifikacji),
  • Urządzenia pomiarowe i środki operacyjne,
  • Części zamienne.
 • Centralne zarządzanie awariami:
  • Od rejestracji zgłoszenia, poprzez bieżące opracowywanie, aż do dokumentacji.
 • Interfejsy do innych systemów w przedsiębiorstwie:
  • Finanse i księgowość,
  • Gospodarka materiałowa,
  • Systemy sterowania i nadzoru,
  • Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami,
  • Inne.
 • Dokumentacja urządzeń: dane podstawowe urządzeń, powiązanie z dokumentami, danymi technicznymi i pomiarowymi oraz współrzędnymi GPS.
 • Struktura komponentów i śledzenie części zamiennych: odzwierciedlenie wewnętrznej budowy urządzenia/instalacji, dokumentowanie montażu i demontażu komponentów i części zamiennych.
 • Zgłoszenia serwisowe: rejestracja zgłoszeń w formie ticketów, zarządzanie nimi oraz dokumentacja wszystkich wykonanych działań.
 • Zarządzanie zleceniami: rejestracja i śledzenie zleceń serwisowych, wstępne planowanie potrzebnych zasobów (pracownicy serwisu, części, materiały).
 • Planowanie pracy (dysponowanie): przyporządkowanie do zleceń pracowników i innych zasobów oraz usług zewnętrznych w określonym czasie i w najbliższym możliwym terminie.
 • Lista zleceń serwisanta: przegląd przydzielonych zadań i zleceń dla każdego serwisanta w cyklu tygodniowym.
 • Potwierdzenie: rejestracja potwierdzenia realizacji zlecenia przez serwisanta, wykaz czasu pracy i wykorzystanych zasobów (części, materiały) z odręcznymi podpisami serwisanta i Klienta.
 • Lista kontrolna: check-lista do potwierdzenia zlecenia, dowolna konfiguracja pozycji, gotowe podpowiedzi do wypełnienia listy.
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu: definiowanie i śledzenie cyklicznych terminów przeglądów, bazujących na przepisach utrzymania ruchu.
 • Mobilna realizacja zleceń: obsługa zleceń na urządzeniach mobilnych z możliwością pracy w trybie offline.
 • Generator raportów: elastyczny mechanizm tworzenia indywidualnych raportów, z możliwością zapisania, wysłania i eksportu do pliku Excel.
 • Zarządzanie kontaktami: zarządzanie danymi osobowymi i adresowymi (klientów, dostawców i pracowników), które zostają powiązane ze zgłoszeniami i zleceniami oraz zapisane w postaci kontaktów. Integracja z centralą telefoniczną.

Główne korzyści
 • Pełna kontrola.
  Poprzez ciągłą analizę stanu technicznego i zautomatyzowaną rejestrację danych eksploatacyjnych BMM wspiera najważniejsze strategie utrzymania ruchu: predykcyjną, prewencyjną i reakcyjną oraz strategię konserwacji zależnej od stanu technicznego.
 • Szybka implementacja.
  Dzięki wstępnie zdefiniowanym kategoriom obiektów i komponentów BMM jest natychmiast gotowy do uruchomienia.
 • Intuicyjna obsługa.
  Prosta nawigacja pomiędzy obiektami i powiązanymi z nimi zleceniami i zgłoszeniami znacząco ułatwia zarządzanie systemem.
 • Automatyzacja pracy.
  BMM to system w pełni ekonomiczny, zapewniający niski nakład pracy administracyjnej przy jednoczesnym należytym udokumentowaniu wszystkich operacji.
 • Wsparcie decyzyjne.
  Dostępne w systemie BMM macierze krytyczności wizualizują kluczowe dla przedsiębiorstwa urządzenia i umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji podczas ustalania hierarchii działań.
 • Większe bezpieczeństwo.
  System BMM prowadzi regularny dozór okresów gwarancji poszczególnych urządzeń linii produkcyjnej, co pozwala na optymalne wykorzystanie gwarancji ich producenta.


   


BTC Maintenance Management for Industry

PDF

BTC Maintenance Management for Industry

PDF