Ciepłownictwo
Ciepłownictwo

Obecna koniunktura gospodarcza kraju oddziałuje pozytywnie na eksploatację energii cieplnej w poszczególnych sektorach. Sprawia także, że zapotrzebowanie na standardowe i rozszerzone usługi ciepłownicze w perspektywie długoterminowej będzie stale rosnąć. Systemy ciepłownicze występują w większości polskich miast i będą nadal ewoluować, dlatego przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego są ukierunkowane na dynamiczny rozwój i przyszłościowe inwestycje.

Rentowność branży ciepłowniczej w coraz większym stopniu zależy nie tylko od wykwalifikowanych pracowników, lecz przede wszystkim od poziomu informatyzacji przedsiębiorstw z branży. Systemy IT, dostosowane do potrzeb, charakteru działalności i planów ekspansji rynkowej, to jeden z kluczowych czynników powodzenia w biznesie.
Produkty i usługi informatyczne BTC przeznaczone dla branży ciepłownictwa to specjalistyczne, kompleksowe rozwiązania, nastawione na poprawę funkcjonowania firmy w wielu aspektach. Obejmują opracowanie, dostosowanie i implementację niezbędnych systemów IT.

Sztandarowy produkt BTC PRINS®, oferujący funkcję topologii dla ciepłownictwa, to zintegrowany, działający w czasie rzeczywistym system, który ułatwia nadzorowanie oraz sterowanie procesami rozproszonymi i scentralizowanymi, a także wspomaga pracę sieci. Oferta BTC dla ciepłownictwa obejmuje również systemy ERP (małe rozwiązania SAP I-SU), aplikacje pozwalające zastąpić książki odczytów lub urządzenia PDA urządzeniami mobilnymi, jak i usługi w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych (telemechanika, telekomunikacja, automatyzacja).

Dzięki wykorzystaniu analitycznego podejścia w tworzeniu rozwiązań dla sektora ciepłowniczego produkty i usługi IT oferowane przez BTC przyczyniają się do znaczącej maksymalizacji i optymalizacji procesów, gwarantujących wysoką efektywność przedsiębiorstwa.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC
  • Spersonalizowany system zarządzania
  • Intuicyjny w obsłudze interfejs
  • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
  • Eliminacja usterek jakościowych
  • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
  • Zwiększenie wydajności firmy
  • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy

Rozwiązania IT, które mogą Cię zainteresować: