Energetyka
Energetyka

Dalszy rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań IT to jedno z podstawowych wyzwań, a zarazem szansa na niezbędną modernizację branży energetycznej. Zmniejszająca się liczba personelu, coraz powszechniejsza obecność prosumentów i przyspieszona dynamika rynkowa mają istotny wpływ na zmiany zachodzące na rynku energii i wymuszają na przedsiębiorcach dostosowanie się do nowych warunków. Współcześnie większość zadań można wykonać efektywnie tylko w oparciu o kompleksowe, wysoko wyspecjalizowane systemy informatyczne.

Przedsiębiorstwa branżowe słusznie dążą do transformacji gospodarki energetycznej. Dzięki zmianom, które dokonują się dziś i które nastąpią w ciągu najbliższych lat, firmy energetyczne mogą łatwiej osiągać stojące przed nimi priorytetowe cele, takie jak spełnienie wymagań liberalnego rynku energii, obniżenie kosztów operacyjnych, modernizacja majątku czy sprostanie konkurencji.

Kluczem do sukcesu staje się wdrożenie nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań energetyki tradycyjnej i rozproszonej wraz z dobrze funkcjonującym, innowacyjnym otoczeniem gospodarczym. Nie tylko pozwalają one zoptymalizować procesy wewnątrz firmy, lecz także wspierają wymianę informacji na rynku handlu energią i współpracę z operatorami systemów dystrybucyjnych.

Rozwiązania smart, takie jak Smart Metering i Smart Grid, umożliwiają szybkie uzyskiwanie i przetwarzanie dużych ilości danych pomiarowych (big data) z inteligentnych liczników czy mierników niskich napięć – a to jedna z ważniejszych potrzeb każdego przedsiębiorstwa energetycznego.
BTC cieszy się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań IT dla branży energetycznej, oferując systemy w zakresie CRM, billingu, EAM (zarządzanie majątkiem), EDM (bilansowanie, nominacje, relokacje, prognozy zużycia), systemy technologiczne jak SCADA, systemy AMM (inteligentne liczniki), systemy zarządzania awariami oraz mobilne rozwiązania dla gospodarki remontowej. Innowacyjne, a jednocześnie sprawdzone, praktyczne i łatwe w obsłudze, skutecznie wspomagają codzienną pracę.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC

  • Spersonalizowany system zarządzania
  • Intuicyjny w obsłudze interfejs
  • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
  • Eliminacja usterek jakościowych
  • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
  • Zwiększenie wydajności firmy
  • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy