Gazownictwo
Gazownictwo

Branża gazownicza w ostatnich latach podlega znaczącej transformacji. Jest to związane z koncepcją Unii Europejskiej dotyczącą utworzenia wspólnego rynku energii i wolnego dostępu do wytwórców.

Do głównych wyzwań, którym musi sprostać branża, należą m.in.:

 • centralizacja procesów i wydzielenie Centrum Usług Wspólnych, standaryzacja i powtarzalność rozwiązań,
 • handel energią oraz rozwinięcie o analizę ryzyka i włączenie procesów obsługi pozwoleń CO2,
 • wdrożenie nowoczesnych systemów IT związanych z sieciami inteligentnymi (AMI i MDM), systemów CRM i bilingowych,
 • zautomatyzowanie pobierania i przetwarzania danych z systemów Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w ujednoliconych formatach i aktualizacja danych w systemach rozliczeniowych w czasie rzeczywistym.

Widoczny jest też trend powstawania firm typu multi-utility, zainteresowanych handlem hurtowym i detalicznym zarówno energią elektryczną, jak i gazem, a w przyszłości może także dostarczających pełne usługi zintegrowane (media, telekom).

Wdrażanie dyrektyw UE dotyczących deregulacji, wzrost produktywności oraz redukcja kosztów przy równoczesnej poprawie jakości obsługi klienta, zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stałym budowaniu przewagi konkurencyjnej to obecnie największe wyzwania dla firm utilities. Sprostanie im wymaga zapewnienia efektywnej integracji procesowej całego przedsiębiorstwa, wspieranej najnowocześniejszymi rozwiązaniami IT.

Nadchodzący dla sektora gazownictwa czas inwestycji w informatyzację ułatwiają innowacyjne, niezawodne rozwiązania IT oferowane przez BTC: systemy i aplikacje zarządzania awariami, aplikacje mobilnej gospodarki remontowej czy systemy inteligentnego opomiarowania.

Szerokie portfolio produktów i usług BTC wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu sektora gazowniczego i pozwala z łatwością przystosować firmę do obowiązujących wymogów. Praktyczne narządzenia umożliwiają optymalizację procesów biznesowych, zapewniając dalszy, stały rozwój przedsiębiorstwa na oczekiwanym poziomie.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC
 • Spersonalizowany system zarządzania
 • Intuicyjny w obsłudze interfejs
 • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
 • Eliminacja usterek jakościowych
 • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
 • Zwiększenie wydajności firmy
 • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy
Rozwiązania IT, które mogą Cię zainteresować: