Przemysł
Przemysł

Rozwój przemysłu jest uzależniony od nowoczesnych technologii i inteligentnych rozwiązań informatycznych. Ich zastosowanie znacząco przekłada się na wzrost gospodarczy kraju. Dzięki rozwojowi innowacyjności technologicznej i postępowi informatycznemu współczesny przemysł realnie wspiera silne gospodarki.

Do tej pory zaledwie 20% polskich firm wdrożyło system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. To o połowę mniej, niż wynosi średnia w UE. Niestety przedsiębiorstwa słabo zinformatyzowane nie zdołają w odpowiednim czasie pozyskać informacji potrzebnych do zidentyfikowania rynkowych szans i zagrożeń, jak i nie będą potrafiły zoptymalizować kosztów działalności. Co ciekawe, jednym z najsłabiej zinformatyzowanych sektorów gospodarki jest przemysł, mający ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny kraju.

Czwarta rewolucja przemysłowa
Jednym z czynników, który w najbliższej przyszłości zdefiniuje nowe wyzwania, jest inicjatywa Przemysł 4.0. Przyjmuje się, że czwartą rewolucję przemysłową napędza rozwój nowych technologii, takich jak chmura obliczeniowa, big data czy Internet rzeczy. Większość rozwiązań, które są niezbędne do przeprowadzenia rewolucji, już istnieje: Internet, standaryzowane protokoły przesyłania danych dla zakładów produkcyjnych, oprogramowanie symulacyjne i oparte na współpracy portale, ułatwiające inżynierię w czasie rzeczywistym.

W branży przemysłowej wyczerpują się jednak proste metody zapewniające efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wynika to z obniżania kosztów prowadzonej działalności. Biorąc to pod uwagę, największe potęgi gospodarcze uruchamiają programy, których celem jest zapewnienie ciągłej optymalizacji przedsiębiorstw przemysłowych poprzez gromadzenie i przetwarzanie detalicznych informacji w czasie rzeczywistym. Niemcy nazwali tę inicjatywę Przemysłem 4.0 (Industrie 4.0), a w USA działa w tym obszarze Smart Manufacturing Leadership Consortium.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora przemysłu, BTC oferuje nowoczesne, zaprojektowane z myślą o przyszłości rozwiązania IT oraz w pełni profesjonalne podejście w procesie planowania, rozwijania, integracji i wdrożenia systemów informatycznych.

Możliwy jest monitoring każdej sekundy procesu produkcyjnego. Optymalizacja produkcji odbywa się na wielu poziomach, zaczynając od hali produkcyjnej (przestoje, awarie, zatrzymania, przezbrojenia, jakość produktu), przez logistykę (magazynowanie, łańcuchy dostaw, śledzenie przesyłek), a kończąc na ciągłym doskonaleniu całego procesu (Continuous Improvement).

Inwestycja w rozwiązania informatyczne BTC to strategiczny punkt w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC
  • Spersonalizowany system zarządzania
  • Intuicyjny w obsłudze interfejs
  • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
  • Eliminacja usterek jakościowych
  • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
  • Zwiększenie wydajności firmy
  • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy
Rozwiązania IT, które mogą Cię zainteresować:
PRINS®

Zintegrowany system czasu rzeczywistego (SCADA/DMS) do nadzorowania procesów rozproszonych i scentralizowanych oraz sterowania nimi.
Telemechanika SAE-IT systems

Nowatorska linia systemów automatyki i telemetrii – stworzona z myślą o zastosowaniu w energetyce, przemyśle i innych branżach.
Telemechanika Mauell

BTC we współpracy z firmą Mauell oferuje nowoczesne urządzenia telemechaniki oraz systemy sygnalizacyjne.
BTC iMAM® for Industry

Mobilne rozwiązanie IT dla przedsiębiorstw wspomagające procesy utrzymania ruchu, infrastruktury oraz obsługi serwisowej klienta w systemie SAP.
BTC Maintenance Management for Industry

Innowacyjny system IT dla działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym.