Energia odnawialna
Energia odnawialna

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym segmentem polskiej gospodarki. Uczestnicząca w nich liczba podmiotów stale rośnie. Polska zobowiązała się do uzyskania min. 15-procentowego udziału produkcji energii z OZE w 2020 r. w całkowitym końcowym zużyciu energii.

Zwiększenie udziału OZE w branży energetycznej wynika ze zmiany świadomości dotyczącej ochrony środowiska, wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Odnawialne źródła energii niosą za sobą wiele korzyści. Wytwarzanie energii elektrycznej dzięki instalacjom OZE jest tańsze od tradycyjnego. Nie powoduje także emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co stanowi znaczącą zaletę w walce z globalnym ociepleniem.

Innowacyjne podejście do wytwarzania energii elektrycznej wymaga równie innowacyjnych metod zarządzania procesami związanymi z jej pozyskaniem i dystrybucją.
Z myślą o przedsiębiorstwach energetycznych z sektora energii odnawialnej BTC oferuje sprawdzone, cieszące się międzynarodową renomą systemy IT do zarządzania farmami on- i offshore, handlu energią wiatrową i zarządzania energią odnawialną.

Zaawansowane narzędzia BTC do zarządzania instalacjami heterogenicznymi to nowa jakość dla sektora energetyki i OZE, pozwalająca zoptymalizować wszelkie procesy i osiągać więcej przy mniejszych nakładach.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC
  • Spersonalizowany system zarządzania
  • Intuicyjny w obsłudze interfejs
  • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
  • Eliminacja usterek jakościowych
  • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
  • Zwiększenie wydajności firmy
  • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy