Wodno-kanalizacyjna
Wodno-kanalizacyjna

Dynamiczny rozwój gospodarki i innowacyjnych technologii pozostał nie bez wpływu na sektor wodno-kanalizacyjny. Unowocześnianie struktur stanowi obecnie priorytet dla przedsiębiorstw z tej branży.

Wyzwaniom, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, pozwoli sprostać poprawa stopnia informatyzacji, ujednolicenie zbyt różnorodnych systemów informatycznych i usprawnienie zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Z myślą o potrzebach firm wodno-kanalizacyjnych BTC oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne. Specjaliści BTC opracowują, integrują i wdrażają kompletne moduły systemu informatycznego, przystosowane do branży, jak i do specyficznych wymogów każdej firmy. Dzięki nim możliwa jest minimalizacja strat, wzrost niezawodności i usprawnienie wszystkich obszarów działalności w przedsiębiorstwie.

Spośród szerokiej gamy produktów i usług dostępne są rozwiązania IT, które wspomagają:

 • sterowanie i monitorowanie pracy instalacji (systemów) uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków – sterowanie przepływami oraz poziomami wypełnienia zbiorników i komór, pomiary ciśnienia i temperatury, sterowanie pracą zestawów pompowych, pomiary online na wprowadzeniu wody do sieci lub ścieków na wprowadzeniu do odbiornika (rzeki),
 • zliczanie i zestawianie danych – obróbka danych w czasie w ujęciu aktualnym i historycznym,
 • monitorowanie pracy sieci wodociągowej – przepływy, pomiar w węzłach, pomiary ciśnień w sieci,
 • gospodarkę wodomierzową – odczyty zdalne, archiwizowanie i obróbka danych,
 • automatyzację procesową – algorytmy sterowania, wykorzystywanie sterowników (oprogramowanie dostępne dla operatora), zastosowanie falowników do pracy pomp, urządzeń wielofunkcyjnych i napędów maszyn.

Celem projektów realizowanych przez BTC jest stworzenie inteligentnych zakładów i sieci wodno-kanalizacyjnych. Wdrożenie przemyślanych systemów IT, wpływających na optymalizację procesów biznesowych, pozwala branży wodno-kanalizacyjnej sprostać wymaganiom współczesnego rynku i zapewnia im konkurencyjność.

 

 

 

Zoptymalizuj procesy biznesowe z BTC
 • Spersonalizowany system zarządzania
 • Intuicyjny w obsłudze interfejs
 • Łatwe planowanie, realizowanie i monitorowanie zadań
 • Eliminacja usterek jakościowych
 • Automatyzacja procesów i skrócenie czasu pracy
 • Zwiększenie wydajności firmy
 • Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności firmy

Rozwiązania IT, które mogą Cię zainteresować: