Business
Technology
Consulting Sp. z o.o.

BTC Business Technology Consulting to wiodący dostawca usług konsultingowych i integratorskich w dziedzinie IT. Na co dzień łączymy wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką z pasją tworzenia zaawansowanych, lecz przyjaznych człowiekowi technologii IT.

Obowiązki informacyjne

 

Nasza siedziba jest w Poznaniu. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 81161, kapitał zakładowy 200 000,00 zł, NIP 7781334313.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Male Garbary 9,  61-756 Poznań,

e-mailem na adres: biuro-poz@btc-ag.com

 

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,

 2. ich poprawiania,

 3. żądania ich usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora,

 2. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poszukiwanie i zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.

 2. Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

 3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Operatorom pocztowym i kurierom,

 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.