BTC AMM

BTC AMM to innowacyjna platforma do gromadzenia danych pomiarowych, ich przetwarzania i transmisji. Współpracuje z inteligentnymi systemami pomiarowymi. Zaawansowana struktura umożliwia opracowywanie dużych ilości danych w bardzo krótkim czasie, a modułowa budowa pozwala z łatwością dopasować system do indywidualnych potrzeb.

BTC AMM pełni funkcje konfiguracji, zarzadzania, sterowania i monitoringu dla wszystkich inteligentnych systemów pomiarowych i kanałów komunikacyjnych . Odzwierciedla tym samym wszystkie procesy, które łączą poziom obiektów technicznych (np. system pomiarowy) z poziomem biznesowym (np. system bilingowy).

Grupa produktów BTC AMM obejmuje:

  • BTC AMM Center
  • BTC AMM Gateway Manager
  • BTC AMM Meter Data Manager
  • BTC AMM Control Manager


Obszary zastosowania

Rozwiązanie BTC AMM dedykowane jest do potrzeb inteligentnej infrastruktury pomiarowo-informatycznej przedsiębiorstw realizujących funkcje operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych lub operatorów danych pomiarowych.

Funkcjonalności

  • Możliwość podłączenia systemów pomiarowych pracujących w różnych standardach komunikacyjnych i pochodzących od dowolnych producentów
  • Elastyczne dopasowanie i wizualizacja wszystkich procesów: od montażu licznika, przez wczytanie profilu zużycia energii, aż po aktualizacje firmware
  • Podgląd stanu procesów i koniecznych do wykonania czynności

  

 Zalety
  • Modułowa budowa – dopasowana do procesów, z możliwością dołączenia dodatkowych modułów w dowolnym czasie
  • Uniwersalność w odniesieniu do współpracy z dowolnymi systemami pomiarowymi, poprzez różne kanały komunikacyjne oraz bazy danych
  • Przetwarzanie dużych ilości danych w krótkim czasie dzięki inteligentnej strukturze oprogramowania
  • Możliwość integracji z dotychczasowymi systemami, bez konieczności zmiany używanych rozwiązań

Patrz też: