BTC Grid Agent

BTC GRID Agent to innowacyjne narzędzie przeznaczone do sterowania mocą czynną i bierną w heterogenicznych punktach wytwarzania energii elektrycznej. Zaawansowany, system sterowania ułatwia zarządzanie każdą farmą wiatrową lub wiatrowo-solarną. System BTC GRID Agent tworzy nową jakość dla sektora energetyki i OZE.

Obszar zastosowania
Instalacje heterogeniczne: farmy wiatrowe z turbinami wiatrowymi dowolnego producenta lub mieszane instalacje wiatrowo - solarne.

Funkcjonalności

  • Przetwarzanie i analiza topologii farm
  • Regulacja mocy biernej i kontrola napięcia
  • Ograniczanie mocy czynnej farmy po otrzymaniu sygnału z nadrzędnego systemu OSD
  • Rejestrowanie i raportowanie

Zalety
  • Innowacyjny model rozpływu mocy zapewniający precyzyjną regulację
  • Minimalizacja oscylacji przy regulacji mocy biernej
  • Przystosowany do pracy na wszystkich poziomach napięcia, spełniając wymagania systemowe
  • Proces regulacji mocy odbywa się z uwzględnieniem aktualnie dostępnej mocy każdej pojedynczej jednostki wytwórczej
  • Działa precyzyjnie, szybko, efektywnie i niezawodnie

BTC Grid Agent
PDF
BTC Grid Agent
PDF