BTC VAT-7 Tool for SAP®

BTC VAT-7 Tool for SAP® to narzędzie do automatycznego generowania deklaracji VAT-7, przeznaczone dla działów księgowości firm wykorzystujących w swoich strukturach system SAP®.

Z myślą o użytkownikach systemu SAP®, cieszącego się ogromną popularnością, BTC opracowało VAT-7 Tool. Narzędzie to doceni każdy pracownik działu księgowości. VAT-7 Tool umożliwia błyskawiczne wygenerowanie deklaracji podatkowej wraz z załącznikami i jej automatyczną wysyłkę bezpośrednio z systemu SAP® do systemu e-Deklaracje właściwego urzędu skarbowego. Można także wydrukować przygotowane dokumenty, a w razie potrzeby – nanieść wymagane korekty.

VAT-7 Tool pozwala zoptymalizować czas pracy. Odciąża pracownika, przejmując zadania, które do tej pory musiał on wykonywać ręcznie.

Obszary zastosowania

System SAP®: moduł finansowo-księgowy, sprawozdawczość, zgłoszenie podatku – deklaracje VAT.

Funkcjonalności

  • Poszczególne wartości w polach raportu zostały zagregowane na poziomie pojedynczych pozycji deklaracji VAT-7
  • W każdej pozycji następuje agregacja na poziomie kodów podatkowych i powiązanych z nimi kont
  • Dostępny jest wykaz dokumentów, które bazują na wartościach znajdujących się w poszczególnych polach deklaracji
  • Formularze są aktualizowane w przypadku zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów
  • Program archiwizuje wszystkie utworzone deklaracje wraz z urzędowymi potwierdzeniami odbioru

 

 

 

Zalety
  • Maksymalne skrócenie czasu sporządzenia deklaracji
  • Brak ryzyka popełnienia błędu przy przepisywaniu danych z SAP® do deklaracji VAT-7 w innym programie lub w formie papierowej
  • Wysłanie deklaracji drogą elektroniczną albo wydruk wypełnionego formularza VAT-7 bezpośrednio z SAP®
  • Możliwość ręcznego skorygowania wartości w polach deklaracji
  • Możliwość korekty daty określającej moment powsta­nia obowiązku podatkowego

 

 

Patrz też:

 

 


         Osoba kontaktowa: Anna Błażejczak

         tel.: +48 730 17 00 10