PRINS®

PRINS® to zintegrowany system czasu rzeczywistego (SCADA/DMS) do nadzorowania procesów rozproszonych i scentralizowanych oraz sterowania nimi. Wyposażony w inteligentne funkcje wspomagania pracy z siecią, z możliwością dostosowania do jej indywidualnych wymogów.

PRINS®

PRINS® powstał na bazie najnowszych osiągnięć telemechaniki oraz technik przetwarzania i analizy danych. Zintegrowany system hardware i software, przeznaczony do kontrolowania procesów lokalnych i rozproszonych oraz sterowania nimi, ma modułową architekturę, dzięki której jest w pełni skalowalny i elastycznie dopasowuje się do potrzeb danej sieci


Obszary zastosowania

Monitorowanie zarówno małych, lokalnych instalacji, jak i rozległych sieci dystrybucyjnych (jako system nadrzędny), m.in. w przedsiębiorstwach multienergetycznych, przemyśle i energetyce zawodowej.

Funkcjonalności

 • Komunikacja i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
 • Liczne funkcje operatorskie, w tym sterownicze i regulacyjne
 • Kontrola przez ciągłą akwizycję i graficzną wizualizację danych
 • Funkcje sygnalizacji alarmów i przekroczeń
 • Raportowanie danych ruchowych i pomiarowych
 • Przyjazny, zintegrowany edytor graficzny
 • Dziennik operacyjny zdarzeń, operacji ruchowych i poleceń
 • Funkcje specjalne prognozowania, symulacji i obliczeń technicznych
 • Analiza przetwarzanych danych w modułach zewnętrznych

 

 

 

 

Zalety
 • Skalowalność – konfiguracja do istniejących w przedsiębiorstwie wymagań funkcjonalnych
 • Otwartość – standardowe protokoły komunikacyjne oraz baz danych
 • Uniwersalność – wizualizacja sieci/procesu bez względu na rodzaj monitorowanych urządzeń
 • Bezpieczeństwo – gwarancja ciągłości pracy systemu i dostępu do przetwarzanych danych
 • Łatwa obsługa – dowolna organizacja pulpitu, intuicyjne realizowanie funkcji operatorskich