BTC Virtual Power Plant

powrót

BTC Vitrual Power Plant

Wirtualna elektrownia łączy ze sobą uczestników odpowiedzialnych za sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż rezerwy mocy oraz za inteligentne zarządzanie odbiorami. W BTC opracowano bezawaryjny, modułowy system złożony z elastycznych komponentów, które można dopasowywać indywidualnie do potrzeb wielu generacji rozproszonych łącząc je w jedną wirtualną elektrownię.

Funkcjonalność

Dzięki BTC VPP firmy wytwórcze posiadające rozproszone źródła generacji uzyskują dostęp do nowych możliwości rynkowych. Oprócz zautomatyzowanej realizacji procesów biznesowych, takich jak sprzedaż, kupno, zarządzanie grupami bilansującymi, komunikacja i rozliczenia, klienci zyskują możliwość sterowania instalacją dla potrzeb rynku spot i rynku bilansującego a także zarządzanie różnymi taryfami usług.

Obszary zastosowania

Operatorzy sieci, jak i dostawcy usług w sektorze energii wytwórczej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Odbiorcy hurtowi, indywidualne oraz zbiorowe podmioty wytwórcze oraz klastry energetyczne
w rozumieniu ustawy OZE.

Zalety

  • Połączenie rozproszonych wytwórców i odbiorców w wirtualną elektrownię pozwala świadczyć usługi dla właścicieli i operatorów poszczególnych instalacji, łącznie z optymalizacją, wprowadzeniem do obrotu, sterowaniem i rozliczaniem
  • Zarządzanie sprzedażą i odwzorowywanie procesów biznesowych  od prognozowania i optymalizacji przez wprowadzenie na rynek i po bilansowanie
  • Zarządzanie techniczne w celu odwzorowania sterowania i regulacji również według ustalonych planów produkcji
  • Dedykowany panel sterownia również dla dostawców

Kontakt

Siedziba Poznań BTC Software Systems Sp. z o.o.