Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

BTC Software Systems sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), ul. Grunwaldzka 184, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000758747, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 7272834214, REGON 381857001, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, zwana dalej „BTC”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://www.btc-ag.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda BTC w trakcie kontaktu, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest BTC.
2. BTC może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

BTC informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, operatorzy pocztowi i kurierzy.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do BTC.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy BTC lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7

1. BTC przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej BTC w trakcie kontaktu Użytkownika z BTC.
2. BTC przetwarza także dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je także w zakresie i w celu niezbędnym do poszukiwania
i zatrudniania pracowników oraz prowadzenia postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu BTC.
3. Na podstawie dobrowolnej i opcjonalnej zgody Użytkownika dane mogą być przetwarzane przez BTC także dla celów przyszłej rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem BTC jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, a w przypadku uczestniczenia przez Użytkownika w procesie rekrutacji, także poszukiwanie i zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu BTC.
5. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez BTC ustawowych obowiązów.

§ 8

1. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez BTC lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z BTC będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.
2. W zakresie prowadzonych przez BTC rekrutacji dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

§ 9

BTC stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z BTC w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11

1. BTC wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny BTC.
2. BTC przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  • marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu,
  • obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia BTC przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 12

1. BTC informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. BTC wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez BTC poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

BTC informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro-poz@btc-ag.com.

 

Informacja na temat WiredMinds.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są produkty i usługi WiredMinds (www.wiredminds.de) do celów marketingowych
i optymalizacyjnych. Związane jest to ze zbieraniem, przetwarzaniem i zapisywaniem danych, które mogą być gromadzone
w utworzonym pod pseudonimem profilu użytkownika. Tam gdzie jest to możliwe i sensowne, profile użytkownika są w pełni anonimowe. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki Cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służące do ponownej identyfikacji użytkownika. Zebrane dane, w tym ew. również dane osobowe, są przekazywane do WiredMinds lub są bezpośrednio zbierane przez WiredMinds. WiredMinds może wykorzystywać informacje
związane z odwiedzinami strony internetowej w celu utworzenia anonimowych profili użytkowników. Zdobyte w ten sposób dane
nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową bez udzielenia przez nią zgody i nie są wiązane
z danymi osobowymi dotyczącymi osoby działającej pod pseudonimem. Zarejestrowane adresy IP są niezwłocznie anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku. W każdej chwili można wycofać zgodę na zbieranie, przetwarzanie i zapisywanie danych
w przyszłości.Brak zgody na śledzenie odwiedzin strony

Źródła zdjęć:

©iStockphoto/shironosov
©iStockphoto/jimiknightley
©iStockphoto/Fertnig
©iStockphoto/vm
©iStockphoto/vencavolrab
©iStockphoto/MACIEJ NOSKOWSKI
©iStockphoto/imantsu
©iStockphoto/ZU_09
©iStockphoto/yoh4nn
©Minerva Studio – Fotolia.com
©puhhha – Fotolia.com
©pressmaster – Fotolia.com
©lovegtr35 – Fotolia.com
©psdesign1 – Fotolia.com
©Stillkost – Fotolia.com
©Gajus – Fotolia.com
©Jakub Jirsák – Fotolia.com
©Stasique – Fotolia.com
©Gajus – Fotolia.com
©maxsim – Fotolia.com
©alphaspirit – Fotolia.com
©yurolaitsalbert – Fotolia.com
©tashatuvango – Fotolia.com
©St22 – Fotolia.com
©djile – Fotolia.com
©alphaspirit – Fotolia.com

Cookiebot