BTC KSeF - Krajowy System e-Faktur dla SAP

Automatyczne narzędzie do przesyłania i obsługi faktur ustrukturyzowanych z systemu SAP do Krajowego Systemu e-Faktur

powrót

BTC KSeF - Krajowy System e-Faktur dla SAP

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane to faktury, które będą wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. 

W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

 
Photo by Scott Graham on Unsplash
Od kiedy obowiązuje?

Od 1 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadza Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego momentu będą Państwo mieli możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów planuje, aby w 2023 r Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Nie czekaj, aż Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy i pomyśl o jego wdrożeniu już dziś!

Dzięki BTC KSeF Państwa proces wystawiania faktur nie ulegnie zmianie a nasz automat działający w tle dochowa obowiązku rejestracji faktur i odłoży komplet niezbędnych do weryfikacji informacji w bezpiecznym miejscu w systemie SAP.

Narzędzie BTC KSeF umożliwia integrację Państwa systemu SAP z Krajowym Systemem e-Faktur i automatyczną rejestrację wystawianych w systemie SAP dokumentów.

W Państwa rękach będzie wówczas również decyzja dotycząca rezygnacji z klasycznego wydruku bądź e-Faktury na rzecz KSeF.

Intuicyjny interfejs monitora wysyłki oraz szereg pomocnych funkcji umożliwiają:

  • śledzenie operacji,

  • szeroki zakres raportowania,

  • wstrzymywanie i wznawianie procesu w razie potrzeby.

Przemysław Wojtasiak
BTC Software Systems Sp. z o.o.
Adres ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Telefon +48 530 351 797

Zapraszamy do kontaktu.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.