Kultura organizacji

Wytyczamy nowe ścieżki

Rozwój BTC bazuje na kompetencjach, czyli wiedzy, umiejętnościach i postawie naszych pracowników. Realizujemy cele biznesowe oraz wskazujemy fundamentalne zasady współpracy z każdym Klientem, Partnerem i Pracownikiem. Dzięki takiemu podejściu od początku istnienia BTC udowadniamy,że nie tylko doskonałej jakości produkty i usługi, ale także pełna zaufania komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, pozwalająsprostać aktualnym wyzwaniom i są źródłem odnoszonych sukcesów.

Zaufanie

Zaufania nie sposób stworzyć na siłę. Rozwija się ono naturalnie, bazuje na wzajemnym szacunku, partnerskiej relacji, empatii biznesowej, umiejętności uczenia się i sposobie myślenia dopuszczającym konstruktywną krytykę. Zaufaniu sprzyja dobrze ukształtowany biznesowy i techniczny know-how, na który pracują wszyscy pracownicy naszej firmy. Zależy nam na partnerskich relacjach, więc wszyscy mówimy sobie na „ty”. W swoich projektach przyjmujemy perspektywę Klienta i łączymy wiedzę z doświadczeniem. Na bazie sprawdzonych koncepcji powstają dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści. Dzięki pełnej zaufania postawie rozwijamy długotrwałe relacje, a te procentują i pozwalają osiągnąć wspólne cele.

Motywowanie do działania

Znajomość branży i zachodzących w niej procesów pozwala wskazać odpowiedni potencjał optymalizacyjny. Z tego powodu w BTC stawiamy na ciągły progres kwalifikacji naszych pracowników. Pozwala to stale rozwijać nasze produkty i usługi oraz zapewniać obsługę na najwyższym, oczekiwanym przez Klientów poziomie. Wspólnie z naszymi Klientami dążymy do zdobywania nowych rynków, nie zawsze to innowacyjność jest punktem odniesienia – czasem dobrze dopasowane standardowe rozwiązanie przynosi większą korzyść biznesową.

Przewidywanie

Naszym celem nie jest tylko krótkoterminowy sukces, stawiamy sobie wymagania dotyczące przyszłości. Obserwujemy rynek, technologię, społeczne i ekonomiczne kierunki rozwoju, by wykorzystywać swoją wiedzę przy konkretnych projektach. Nasze rozwiązania zapewniają firmom dostęp do najnowszych technologii, które są dostosowane do obowiązujących standardów, a także bazują na doświadczeniach sprawdzonych na innych rynkach. Wspieramy dialog między pracownikami i Klientami, nauką i gospodarką.
W ten sposób stajemy się współtwórcami ekonomicznego i społecznego rozwoju rynkowego.

Kodeks Etyczny

Jako Grupa EWE jesteśmy zaangażowani w różnych regionach, kulturach i na różnych rynkach. EWE zatrudnia pracowników mówiących wieloma językami, działamy w dziesięciu krajach, a w naszym koncernie reprezentowana jest ogromna liczba zawodów.

Ta różnorodność oraz codzienna aktywność i obecność naszych pracowników w regionach, w których działamy, to cechy wyróżniające nasze przedsiębiorstwo. W całej tej różnorodności łączy nas jednak wspólna kultura, która znajduje odzwierciedlenie w naszym zachowaniu. Na nasze zachowanie wpływa partnerski sposób pracy, odpowiedzialność i przewidywalność w działaniu, różnorodne i przedsiębiorcze myślenie oraz efektywna praca. Nasze działanie i nasi pracownicy ręczą za takie wartości jak odwaga, prostolinijność, uczciwość i lojalność.

Podstawą naszego biznesu jest uczciwość. Jesteśmy świadomi tego, że znajdujemy się w centrum zainteresowania opinii publicznej i że uczciwość stanowi istotny warunek sukcesu w biznesie. Tylko ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów pozwoli naszej firmie, a tym samym nam wszystkim uniknąć znacznego ryzyka prawnego i ekonomicznego.

Ponadto naszym obowiązkiem jest stałe stosowanie wszystkich wewnętrznych reguł i rozporządzeń. Gdyby zawarcie lub realizacja jakiejś transakcji miały być uzależnione od naruszenia naszych zasad kulturowych czy wyznawanych wartości, odstępujemy od jej zawarcia.

Każdy manager i każdy pracownik jest odpowiedzialny za to, by jego zachowanie w codziennej pracy zawodowej było zgodne z zasadami, które w sposób wiążący zostały ustalone w niniejszym kodeksie postępowania. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że będzie on żywym tworem.

Należy przy tym pamiętać, że kodeks etyczny ma tylko pełnić funkcję wskazówki i przewodnika. Zasadniczo wskazuje nam on, jak mamy postępować w naszej zawodowej codzienności.

W razie pytań dotyczących postępowania nasza organizacja Compliance jest w każdej chwili do Państwa dyspozycji. Prosimy o skorzystanie z tej możliwości pomocy w sytuacjach, w których będą Państwo mieli wątpliwości.