BTC Biała Lista dla SAP

powrót

BTC Biała Lista dla SAP

Biała lista zaczęła obowiązywać 1 września 2019 r. udostępniając wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Wykaz informacji o podatnikach VAT umożliwia:

 • sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • poznanie podstawy prawnej decyzji, jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić swojemu kontrahentowi.

Jednocześnie zostały przewidziane sankcje w przypadku realizacji przelewów na konta, nie znajdujące się na aktualnym wykazie aktywnych podatników VAT.

Konieczność bieżącej weryfikacji kont bankowych  lista jest uaktualniana codziennie, generuje duży dodatkowy nakład pracy.

Rozwiązanie

 • Narzędzie BTC Biała Lista umożliwia weryfikację kontrahentów bezpośrednio w systemie SAP
 • Codziennie i automatycznie aktualizowany płaski plik od Ministerstwa Finansów służący do masowej weryfikacji zapewnia nielimitowaną ilość sprawdzeń
 • Tworząc propozycję w automatycznym obrocie płatniczym (Transakcja F110) konta bankowe podlegają automatycznej weryfikacji pod kątem figurowania na liście Krajowej Administracji Skarbowej
 • Każda weryfikacja otrzymuje wewnętrzny identyfikator kontroli i jest przechowywana w systemie SAP jako dowód dochowania obowiązku weryfikacji
 • Zakładanie kont przy dostawcach oraz odbiorcach w systemie sprzężone jest z mechanizmem weryfikacji i powiadamia o jej wynikach
 • Kontroli podlega również wprowadzanie numerów NIP. W razie braku aktywności kontrahenta w rejestrze, użytkownik SAP natychmiast o tym fakcie zostaje powiadomiony
 • Narzędzie BTC Biała Lista posiada również raport do przeglądu przeprowadzonych weryfikacji oraz program do skanu odbiorców i dostawców na żądanie

Zalety

 • Oszczędność czasu poprzez odstąpienie od manualnego sprawdzania wykazu podatników VAT
 • Bezpieczeństwo gwarantowane przez zautomatyzowaną weryfikację
 • Transparentność procesu

Kontakt

Przemysław Wojtasiak BTC Software Systems Sp. z o.o.