BTC JPK dla SAP

powrót

BTC JPK dla SAP

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do dostarczania danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT na potrzeby elektronicznych kontroli skarbowych z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Na żądanie organu podatkowego firmy muszą także w ujednoliconej, elektronicznej formie przekazywać dane dotyczące innych struktur (księgi rachunkowe, faktury VAT,
wyciągi bankowe, magazyn, księga przychodów i rozchodów). Rodzi to konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowych zasad i sposobu prowadzenia kontroli podatkowych.
W myśl nowych przepisów dowodem w czynnościach kontrolnych jest Jednolity Plik Kontrolny. Rozwiązanie BTC JPK zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie.

Obszary zastosowania

System SAP: moduł finansowo-księgowy, sprawozdawczość, zgłoszenie podatku – deklaracje.

Funkcjonalności

 • Generowanie, edycja oraz podgląd danych dostępne z centralnego panelu obsługi JPK
 • Dane wyświetlane są w postaci listy ALV, którą można eksportować do jednego z wielu formatów plików dostępnych w standardzie SAP
 • Zintegrowana elektroniczna wysyłka plików JPK z systemu SAP wraz z pobieraniem i archiwizacją UPO
 • Tworzenie, edycja oraz wysyłka plików są w pełni protokołowane co zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość zmian
 • Szeroka i elastyczna konfiguracja umożliwia dostosowanie kolejnych edycji struktur JPK niewielkim nakładem pracy. Jednocześnie starsze wersje formatów JPK wciąż są dostępne w systemie

BTC zapewnia usługę serwisu programu BTC JPK, wsparcie użytkowników i dostarczanie aktualizacji programu od momentu rozpoczęcia użytkowania do zakończenia umowy serwisowej z Klientem.
Jest to istotne ze względu na ryzyko wprowadzenia zmian w przepisach ze strony Ministerstwa Finansów, skutkujących koniecznością dopasowania programu BTC JPK.

Zalety

 • Szybka implementacja BTC JPK dzięki pełnej integracji gotowego rozwiązania z komponentami SAP
 • Prosta i intuicyjna obsługa panelu JPK
 • Łatwa weryfikacja poprawności danych
 • Wersjonowanie wygenerowanych danych wraz z plikami XML
 • Możliwość dostosowania kolejnych edycji struktur JPK niewielkim nakładem pracy z zachowaniem dostępu do starszych wersji formatów JPK
 • Współdziałanie z wieloma jednostkami gospodarczymi występującymi w jednym systemie SAP
 • Opcja indywidualnego dostosowania do potrzeb Klienta

Kontakt

Waldemar Tworek BTC Software Systems Sp. z o.o.